Mannen komen van mars, vrouwen van venus

Huub Stapel speelde in mei 2014 de allerlaatste voorstelling van Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus.